Osmanlı Dönemi Beyzadeler Kabin Fotoğraf 10,5 x 17 Cm