Osmanlıca

Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. İntihab Devresi, Kütahya Mebusu Cevdet Bey'e Verilmiş Kimlik, T. B. M. M. İnsiyalli