Osmanlıca

Darülaceze Müstahzaratından Arif Ali Kolonya Şişesi (Müzayedelerimizde İlk Kez Görülmektedir)