Havacılık

Türk Tayyare Cemiyeti Kurban Derisi Makbuzu, 5 Kuruşluk Matbu Fiskalli