1. Dünya Savaşı

Selanik Cephesine Gönderilmek İçin Hazırlanan Türk Askerleri 12 x 16,5 Cm