Mükafat Cildinde / Osmanlıca Sahafiye

Memâlik-i Osmaniyenin Tarih ve Coğrafya Lûgatı - Ali Cevad ''İstanbul 1313/1896, Mahmud Bey Matbaası, 354 Sayfa, ÖZEGE; 13037 - TBTK; 3076, 6 Levha''