Osmanlıca Sahafiye / Mühendislik

Mecmuatü'l-mühendisîn - El-Hac Hüseyin Rıfkı Paşa et-Tamanî (Başkoca) ''İstanbul 1281/1865, Âmire Matbaası, 293 Sayfa, TBTK; 14351, 17 Levha. İngilizce bir eserden ilavelerle tercüme edilmiştir''