Harita / Kartografi

Avrupa-i Osmani Haritası - Coğrafya-i Askeri Muavini Piyade Yüzbaşı Osman Nuri ''Dersaadet Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i Şahane Matbaası, Bez üzerine, Katlanabilir - 55x77 cm - Saye-i terakkivaye-i hazret-i padişah-ı a’zamide Mekatib-i Harbiye-i Şahane Piyade ve Süvari şakirdanına tedris edilen Coğrafya-yı Askeri dersine mahsus Avrupa-yı Osmani haritasıdır, 1327 / 1911 - Ölçek: 1: 500.000''