Başkomutanlık Meydan Muharebesi / Kurtuluş Savaşı / Atatürk

Dumlupınar Başkumandan Meydan Muharebesi Devr-i Seneviyyesi Merasimi, Arka Kapağı Eksik Haliyle 27x19,5 cm. ''Ankara 1340/1924, Hâkimiyet-i Milliye Matbaası, 23 Sayfa, BDK - ÖZEGE; 24403 - TBTK; 9071 ''