Osmanlıca

İzmir'de Silahçı Mehmed Tevfik Efendi'ye Verilmiş Bronz Tayyare Madalyası Beratı 1926 Çerçevesinde 42 x 50 Cm