Osmanlıca - Demiryolları

Türkiye Cumhuriyeti Barut ve Mevad-ı İnfilakiye İnhisarı Yazılı Kestane Fişeği 11 Cm. Demiryolu Çalışanları Tarafından Arızalı Hatlara Kelepçe Şeklinde Takılarak Oluşan Patlama Sonucunda Makinistin Treni Durdurmasını Sağlayan Aparat