1. Dünya Savaşı Cihad llanı

Müdafa-ı Milliye Cemiyeti Tarafından Neşrolunan Bir Tarafında Beyanname-i Hümayun Sureti, Diğer Tarafında Şeyhülislam'ın Cihad Fetvası Bulunan Cihad İlanı Afişi Çerçevesiz 22 x 50 Cm 1914