Osmanlıca, Giresun'da Bulunan Hallıoğlu Hüseyin Efendinin Vefat Etmesi Sonucu Terekesinin Ailesine İntikal Ettiğini Bildiren 1000 Kuruş Matbu Fiskalli Hüccet 17 x 49 Cm