Constantinople

Osmanlı Dönemi İbrikte Elini Yıkayan Beyzade 13 x 16 Cm