Osmanlıca El Yazma Kitap

Sultan Abdülhamid Han'ın Sadrazamı ve Maarif Nazırı Mustafa Haşim Paşa Tarafından Yazılmış, Kader Hakkında El Yazma Kitap 60 Sayfa