Osmanlıca El Yazma Kitap

Sultan Abdülhamid Han'a Övgüler Düzerek Başlayan Sultan Gazi Ahmed Han-ı Salis Hazretlerinin Dönemini Anlatan Yazma Kitap 70 Sayfa