Hanedan

Sultan Abdülhamid Han'ın Oğlu Şehzade Mehmed Abid Efendi Tarafından, Kızkardeşi Ayşe Sultan'a Gönderilmiş Kartpostal