Berat

Sultan Abdülaziz Han El Çekme Tuğralı İstanbul Kadısı Ahmed Muhtar Efendiye Verilen 2. Derece Mecidi Nişanı Beratı 54 x 75 Cm