Lot: 1

Current Price: 1.000 TL Starting Bid: 1.000 TL Estimated: TL Losing Winning

Hüsn-i Hat

Meşhur Hattatımız Mustafa Halim Özyazıcı'nın Kaleminden 33 Adet El Çekme Klişe Çalışması. Türkiye Cumhuriyeti, Silahhane, Nalbandzade Hasan Fehmi, Harbiye Mektebi'nden Kaymakam Hüseyin Hüsnü, Orta Mekteb Müdürü Abdürrahman Fahri, Topçu Binbaşı Mustafa Rasim, Doktor Derviş Kadri, İstanbul Tevkifhane-i Umumisi Müdürü Mehmed Ziyaeddin, Saçma İnhisar Fabrikası Murakıbı Ahmed Necati, Demiryolları Umur-ı Tahririye Müdürü Mustafa Sadık, Zonguldak Valisi Akif Nevzad, Çiftçi Oğlu Ali Ulvi, Nafia Vekaleti Demir Yolları Müdir-i Umumiliği, Dilberzade Süleyman Habib, Hattat Galib, Ankara'da Danişmendzade Mehmed Rıfat...

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 • Lots
 • Winnings
 • Hüsn-i Hat-Meşhur Hattatımız Mustafa Halim Özyazıcı'nın Kaleminden 33 Adet El Çekme Klişe Çalışması. Türkiye Cumhuriyeti, Silahhane, Nalbandzade Hasan Fehmi, Harbiye Mektebi'nden Kaymakam Hüseyin Hüsnü, Orta Mekteb Müdürü Abdürrahman Fahri, Topçu Binbaşı Mustafa Rasim, Doktor Derviş Kadri, İstanbul Tevkifhane-i Umumisi Müdürü Mehmed Ziyaeddin, Saçma İnhisar Fabrikası Murakıbı Ahmed Necati, Demiryolları Umur-ı Tahririye Müdürü Mustafa Sadık, Zonguldak Valisi Akif Nevzad, Çiftçi Oğlu Ali Ulvi, Nafia Vekaleti Demir Yolları Müdir-i Umumiliği, Dilberzade Süleyman Habib, Hattat Galib, Ankara'da Danişmendzade Mehmed Rıfat...

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Hüsn-i Hat-Meşhur Hattatımız Mustafa Halim Özyazıcı'nın Kaleminden 33 Adet El Çekme Klişe Çalışması. Türkiye Cumhuriyeti, Silahhane, Nalbandzade Hasan Fehmi, Harbiye Mektebi'nden Kaymakam Hüseyin Hüsnü, Orta Mekteb Müdürü Abdürrahman Fahri, Topçu Binbaşı Mustafa Rasim, Doktor Derviş Kadri, İstanbul Tevkifhane-i Umumisi Müdürü Mehmed Ziyaeddin, Saçma İnhisar Fabrikası Murakıbı Ahmed Necati, Demiryolları Umur-ı Tahririye Müdürü Mustafa Sadık, Zonguldak Valisi Akif Nevzad, Çiftçi Oğlu Ali Ulvi, Nafia Vekaleti Demir Yolları Müdir-i Umumiliği, Dilberzade Süleyman Habib, Hattat Galib, Ankara'da Danişmendzade Mehmed Rıfat...

  TLSold
 • Hüsn-i Hat-Şeref Ketebeli Talik Hat ile Yazılmış Farsça Beyit, Döneminin Tezhibiyle. Paspartusuz 20 x 33 Cm

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Hüsn-i Hat-Şeref Ketebeli Talik Hat ile Yazılmış Farsça Beyit, Döneminin Tezhibiyle. Paspartusuz 20 x 33 Cm

  TLSold
 • Hüsn-i Hat-Talik Hat ile Yazılmış Farsça Beyit, Döneminin Tezhibiyle. Paspartusuz 19 x 29 Cm

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Hüsn-i Hat-Talik Hat ile Yazılmış Farsça Beyit, Döneminin Tezhibiyle. Paspartusuz 19 x 29 Cm

  TLSold
 • Hüsn-i Hat-Hattat Şeref (Akdik) Ketebeli Allahın Dediği Olur Hat Çalışmasının Eskiz Olarak İğneyle Delinmiş Çalışması 16 x 21 Cm

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Hüsn-i Hat-Hattat Şeref (Akdik) Ketebeli Allahın Dediği Olur Hat Çalışmasının Eskiz Olarak İğneyle Delinmiş Çalışması 16 x 21 Cm

  TLSold
 • Hüsn-i Hat-Reisü'l Hattatin Ahmed Kamil (Akdik) Ketebeli Besmele-i Şerif Hat Çalışmasının Eskiz Olarak İğneyle Delinmiş Çalışması 11 x 15 Cm

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Hüsn-i Hat-Reisü'l Hattatin Ahmed Kamil (Akdik) Ketebeli Besmele-i Şerif Hat Çalışmasının Eskiz Olarak İğneyle Delinmiş Çalışması 11 x 15 Cm

  TLSold
 • Edremid Tayyaremiz ve Kahraman Pilotlarımız Türk Bayrakları ile İskenderiye'de Halkı Selamlarken Kabin Fotoğraf 1914 31 x 37 Cm

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Edremid Tayyaremiz ve Kahraman Pilotlarımız Türk Bayrakları ile İskenderiye'de Halkı Selamlarken Kabin Fotoğraf 1914 31 x 37 Cm

  TLSold
 • Eski Sadrazam Sait Halim Paşa'nın Ailesi Mısır'da Ziyafette 45 x 48 Cm

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Eski Sadrazam Sait Halim Paşa'nın Ailesi Mısır'da Ziyafette 45 x 48 Cm

  TLSold
 • 1910 Tarihinde Hidiv Hanedanı'na Ait 9 Adet Fotoğraf 9 x 9 Cm

  Lot No: 8

  Lot: 8

  1910 Tarihinde Hidiv Hanedanı'na Ait 9 Adet Fotoğraf 9 x 9 Cm

  TLSold
 • Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama Fotoğrafı 24 x 30 Cm

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama Fotoğrafı 24 x 30 Cm

  TLSold
 • Hanedan-Son Halife Abdülmecid Efendi'nin İstanbul'da Smokin ile Çektirdiği Fotoğrafı Sebah & Joaillier Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 22 x 36 Cm

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Hanedan-Son Halife Abdülmecid Efendi'nin İstanbul'da Smokin ile Çektirdiği Fotoğrafı Sebah & Joaillier Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 22 x 36 Cm

  TLSold
 • Osmanlı Askeri Ressamların En Meşhurlarından Şeker Ahmed Paşa Madalyaları ve Padişah Yaveri Kordonuyla B. Kargopoulo Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 11 x 16 Cm

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Osmanlı Askeri Ressamların En Meşhurlarından Şeker Ahmed Paşa Madalyaları ve Padişah Yaveri Kordonuyla B. Kargopoulo Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 11 x 16 Cm

  TLSold
 • Sultan Abdülmecid Han Hazretleri Gravürü 12 x 16 Cm

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Sultan Abdülmecid Han Hazretleri Gravürü 12 x 16 Cm

  TLSold
 • Hanedan-Sultan 3. Selim Han Hazretleri Gravür Üzerine Suluboya Resim 12,5 x 19,5 Cm

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Hanedan-Sultan 3. Selim Han Hazretleri Gravür Üzerine Suluboya Resim 12,5 x 19,5 Cm

  TLSold
 • Edebiyat Tarihi-19. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatının Önde Gelen İsimlerinden Recaizade Mahmud Ekrem Phebus Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 13 x 22 Cm

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Edebiyat Tarihi-19. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatının Önde Gelen İsimlerinden Recaizade Mahmud Ekrem Phebus Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 13 x 22 Cm

  TLSold
 • Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Venüs Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 17 x 24 Cm

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Venüs Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 17 x 24 Cm

  TLSold
 • Serasker Yusuf İzzet Paşa 15 x 20 Cm

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Serasker Yusuf İzzet Paşa 15 x 20 Cm

  TLSold
 • Constantinople-Abdullah Biraderler Fotoğrafhanesinde Çekilmiş Katolik Papazı Kabin Fotoğrafı 33 x 42 Cm

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Constantinople-Abdullah Biraderler Fotoğrafhanesinde Çekilmiş Katolik Papazı Kabin Fotoğrafı 33 x 42 Cm

  TLSold
 • Hanedan-Sultan 2. Mahmud'un Eşi, Sultan Abdülaziz'in Annesi Pertevniyal Valide Sultan Tarafından Halil Paşa Hazretlerinin Tüfek Alması İçin Akçe Ayrılması Konulu Belge 1863

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Hanedan-Sultan 2. Mahmud'un Eşi, Sultan Abdülaziz'in Annesi Pertevniyal Valide Sultan Tarafından Halil Paşa Hazretlerinin Tüfek Alması İçin Akçe Ayrılması Konulu Belge 1863

  TLSold
 • Hüseyin Hüsnü Paşa'nın Vefatı Sonrasında Terekesinin Yazıldığı Büyük Boy Hüccet 56 x 81 Cm 1335-1917

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Hüseyin Hüsnü Paşa'nın Vefatı Sonrasında Terekesinin Yazıldığı Büyük Boy Hüccet 56 x 81 Cm 1335-1917

  TLSold
 • Osmanlıca-Londra'da Cemiyet-i Merkeziye-i İslamiye Tarafından İstanbul'un İşgalinin Protesto Etmek Maksadıyla Basılan Müslüman'ın Protestosu Kitabı 32 Sayfa

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Osmanlıca-Londra'da Cemiyet-i Merkeziye-i İslamiye Tarafından İstanbul'un İşgalinin Protesto Etmek Maksadıyla Basılan Müslüman'ın Protestosu Kitabı 32 Sayfa

  TLSold
 • Osmanlıca Eğitim Tarihi-Bursa Suadiye Mektebinden Verilmiş Şehadetname 1320-1904 32 x 48 Cm, Tamirli

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Osmanlıca Eğitim Tarihi-Bursa Suadiye Mektebinden Verilmiş Şehadetname 1320-1904 32 x 48 Cm, Tamirli

  TLSold
 • Constantinople-Sebah & Joaillier Fotoğrafhanesi Tarafından Hazırlanan ve İçerisinde 25 Adet Fotoğraf Bulunan Albüm (Fotoğraf Ölçüsü 12,5 x 17 Cm). Büyükada, Galata Köprüsü, Eyüp Sahili, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Ortaköy Camii'nde Cuma Selamlığı, Seyyar Satıcı, Tarabya Koyu, Mevlevi Dervişleri, Beyazıt Meydanı Gibi İstanbul Manzaraları Bulunmaktadır

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Constantinople-Sebah & Joaillier Fotoğrafhanesi Tarafından Hazırlanan ve İçerisinde 25 Adet Fotoğraf Bulunan Albüm (Fotoğraf Ölçüsü 12,5 x 17 Cm). Büyükada, Galata Köprüsü, Eyüp Sahili, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Ortaköy Camii'nde Cuma Selamlığı, Seyyar Satıcı, Tarabya Koyu, Mevlevi Dervişleri, Beyazıt Meydanı Gibi İstanbul Manzaraları Bulunmaktadır

  TLSold
 • Ünlü Ressam Amadeo Preziosi'nin Yaptığı Haliç'te Denizciler Renkli Taş Baskı Gravürü, Paspartusuz 25,5 x 35 Cm

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Ünlü Ressam Amadeo Preziosi'nin Yaptığı Haliç'te Denizciler Renkli Taş Baskı Gravürü, Paspartusuz 25,5 x 35 Cm

  TLSold
 • Madalyalı Paşa Kabin Fotoğraf 10,5 x 15,5 Cm

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Madalyalı Paşa Kabin Fotoğraf 10,5 x 15,5 Cm

  TLSold
 • Constantinople-Abdullah Freres Fotoğrafhanesi İmzalı İthaflı Madalyalı Paşa Kabin Fotoğraf 13 x 21 Cm

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Constantinople-Abdullah Freres Fotoğrafhanesi İmzalı İthaflı Madalyalı Paşa Kabin Fotoğraf 13 x 21 Cm

  TLSold
 • Constantinople-Abdullah Freres Fotoğrafhanesi İmzalı İthaflı Madalyalı Yaver Kordonlu Askerler Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Constantinople-Abdullah Freres Fotoğrafhanesi İmzalı İthaflı Madalyalı Yaver Kordonlu Askerler Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm

  TLSold
 • Madalyalı Osmanlı Subayı Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Madalyalı Osmanlı Subayı Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm

  TLSold
 • Constantinople-Abdullah Freres Fotoğrafhanesi İmzalı İthaflı Madalyalı Yaver Kordonlu Asker Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Constantinople-Abdullah Freres Fotoğrafhanesi İmzalı İthaflı Madalyalı Yaver Kordonlu Asker Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm

  TLSold
 • Constantinople-Yemen'de 1314-1898 Senesinde Şehit Olan Osman Bey'in Oğlu Tarafından Bilgilerinin Yazıldığı, Şehidin Harbiye Mektebinde Öğrenciyken Çekildiğini Belirttiği İmzalı İthaflı Abdullah Freres Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 6 x 10 Cm

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Constantinople-Yemen'de 1314-1898 Senesinde Şehit Olan Osman Bey'in Oğlu Tarafından Bilgilerinin Yazıldığı, Şehidin Harbiye Mektebinde Öğrenciyken Çekildiğini Belirttiği İmzalı İthaflı Abdullah Freres Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 6 x 10 Cm

  TLSold
 • Milli Mücadele Dönemi-Savaş Döneminde Cepheye Giderken Çekilmiş Yunanca 1919 Tarihi Düşülen Kabin Fotoğraf 10 x 16 CM

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Milli Mücadele Dönemi-Savaş Döneminde Cepheye Giderken Çekilmiş Yunanca 1919 Tarihi Düşülen Kabin Fotoğraf 10 x 16 CM

  TLSold
 • Boynunda İhtiyat Askeri Memuru Yazılı Plaka Bulunan Yalovalı Rıza Bey Tarafından İmzalı İthaflı Kabin Fotoğraf 11 x 16 Cm

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Boynunda İhtiyat Askeri Memuru Yazılı Plaka Bulunan Yalovalı Rıza Bey Tarafından İmzalı İthaflı Kabin Fotoğraf 11 x 16 Cm

  TLSold
 • Donanma-ı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti Azası, Ankara'da Demiryolu Baş Müdürü Mehmed Enver Bey Kabin Fotoğraf 10,5 x 17 Cm

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Donanma-ı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti Azası, Ankara'da Demiryolu Baş Müdürü Mehmed Enver Bey Kabin Fotoğraf 10,5 x 17 Cm

  TLSold
 • 31 Mart Vakası Hareket Ordusu Gönüllüsü Abdullah Freres Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10,5 x 17 Cm

  Lot No: 33

  Lot: 33

  31 Mart Vakası Hareket Ordusu Gönüllüsü Abdullah Freres Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10,5 x 17 Cm

  TLSold
 • Bahriyeli Asker Abdullah Freres Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10,5 x 17 Cm, Kırık

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Bahriyeli Asker Abdullah Freres Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10,5 x 17 Cm, Kırık

  TLSold
 • Osmanlı Askeri Abdullah Freres Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10,5 x 17 Cm

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Osmanlı Askeri Abdullah Freres Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10,5 x 17 Cm

  TLSold
 • Arkasında Elveda Mektubu Bulunan Kabin Fotoğraf 1916 6 x 10 Cm

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Arkasında Elveda Mektubu Bulunan Kabin Fotoğraf 1916 6 x 10 Cm

  TLSold
 • Salonique-Selanik F. Gamliel Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Salonique-Selanik F. Gamliel Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm

  TLSold
 • Suluboya ile Renklendirilmiş Yeniçeri Ağası Gravürü 21 x 24 Cm

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Suluboya ile Renklendirilmiş Yeniçeri Ağası Gravürü 21 x 24 Cm

  TLSold
 • Suluboya ile Renklendirilmiş Türk Askerleri Gravürü 22 x 23 Cm

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Suluboya ile Renklendirilmiş Türk Askerleri Gravürü 22 x 23 Cm

  TLSold
 • Suluboya ile Renklendirilmiş Kavalalı Mehmed Ali Paşa Gravürü 21 x 22 Cm

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Suluboya ile Renklendirilmiş Kavalalı Mehmed Ali Paşa Gravürü 21 x 22 Cm

  TLSold
 • Suluboya ile Renklendirilmiş Kavalalı Mehmed Ali Paşa Gravürü 22 x 22 Cm

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Suluboya ile Renklendirilmiş Kavalalı Mehmed Ali Paşa Gravürü 22 x 22 Cm

  TLSold
 • Suluboya ile Renklendirilmiş İbrahim Paşa Gravürü 22 x 22 Cm

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Suluboya ile Renklendirilmiş İbrahim Paşa Gravürü 22 x 22 Cm

  TLSold
 • Suluboya ile Renklendirilmiş İbrahim Paşa Gravürü 22 x 22 Cm

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Suluboya ile Renklendirilmiş İbrahim Paşa Gravürü 22 x 22 Cm

  TLSold
 • Suluboya ile Renklendirilmiş Osmanlı Tüfekçi Gravürü 22 x 22 Cm

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Suluboya ile Renklendirilmiş Osmanlı Tüfekçi Gravürü 22 x 22 Cm

  TLSold
 • Suluboya ile Renklendirilmiş Yunan İsyanında Türk ve Yunan Askerleri Gravürü 22 x 22 Cm

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Suluboya ile Renklendirilmiş Yunan İsyanında Türk ve Yunan Askerleri Gravürü 22 x 22 Cm

  TLSold
 • Suluboya ile Renklendirilmiş Yunan İsyanında Yunan Komutanı Theodore Colocotroni Gravürü 22 x 24 Cm

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Suluboya ile Renklendirilmiş Yunan İsyanında Yunan Komutanı Theodore Colocotroni Gravürü 22 x 24 Cm

  TLSold
 • Suluboya ile Renklendirilmiş Mısırlı Bey Gravürü 22 x 23 Cm

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Suluboya ile Renklendirilmiş Mısırlı Bey Gravürü 22 x 23 Cm

  TLSold
 • Suluboya ile Renklendirilmiş Mısırlı Askerler Gravürü 22 x 23 Cm

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Suluboya ile Renklendirilmiş Mısırlı Askerler Gravürü 22 x 23 Cm

  TLSold
 • Suluboya ile Renklendirilmiş Mısırlı Askerler Gravürü 22 x 22 Cm

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Suluboya ile Renklendirilmiş Mısırlı Askerler Gravürü 22 x 22 Cm

  TLSold
 • Suluboya ile Renklendirilmiş Mısırlı Memlük Askeri Gravürü 22 x 24 Cm

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Suluboya ile Renklendirilmiş Mısırlı Memlük Askeri Gravürü 22 x 24 Cm

  TLSold
 • Suluboya ile Renklendirilmiş Bedevi Arap Askerleri Gravürü 22 x 22 Cm

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Suluboya ile Renklendirilmiş Bedevi Arap Askerleri Gravürü 22 x 22 Cm

  TLSold
 • Suluboya ile Renklendirilmiş Yemen'de Talim Yapan Arap Askerleri Gravürü 18 x 27 Cm

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Suluboya ile Renklendirilmiş Yemen'de Talim Yapan Arap Askerleri Gravürü 18 x 27 Cm

  TLSold
 • Mısır'da Heliopolis Şehri Gravürü 19 x 26 Cm

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Mısır'da Heliopolis Şehri Gravürü 19 x 26 Cm

  TLSold
 • Kafkaslar Gravürü 19 x 26 Cm

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Kafkaslar Gravürü 19 x 26 Cm

  TLSold
 • Hoca Ali Rıza İmzalı Baskı Eski İstanbul Evleri 23 x 34 Cm

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Hoca Ali Rıza İmzalı Baskı Eski İstanbul Evleri 23 x 34 Cm

  TLSold
 • Hoca Ali Rıza İmzalı Baskı Boğaz Manzarası 23 x 34 Cm

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Hoca Ali Rıza İmzalı Baskı Boğaz Manzarası 23 x 34 Cm

  TLSold
 • Hoca Ali Rıza İmzalı Baskı Eski İstanbul Evleri 23 x 34 Cm

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Hoca Ali Rıza İmzalı Baskı Eski İstanbul Evleri 23 x 34 Cm

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İstanbul Boğazında Seyri Sefain Vapurları Kabin Fotoğraf 9 x 13 Cm

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Osmanlı Dönemi İstanbul Boğazında Seyri Sefain Vapurları Kabin Fotoğraf 9 x 13 Cm

  TLSold
 • Constantinople-8 Yaşını Dolduran Çocuk Andriomenos Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Constantinople-8 Yaşını Dolduran Çocuk Andriomenos Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm

  TLSold
 • Resne Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 18 x 25 Cm

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Resne Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 18 x 25 Cm

  TLSold
 • Constantinople-Tepsihli Ermeni Papaz Andriomenos Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm, Arkası Ermenice Yazılı

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Constantinople-Tepsihli Ermeni Papaz Andriomenos Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm, Arkası Ermenice Yazılı

  TLSold
 • Constantinople-Phebus Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm, Arkası Ermenice Yazılı

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Constantinople-Phebus Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm, Arkası Ermenice Yazılı

  TLSold
 • Constantinople-Pascal Sebah Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Constantinople-Pascal Sebah Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm

  TLSold
 • Constantinople-Phebus Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Constantinople-Phebus Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm

  TLSold
 • Constantinople-Rüsumat Dairesi Müfettişi Abdullah Freres Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10,5 x 17 Cm

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Constantinople-Rüsumat Dairesi Müfettişi Abdullah Freres Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10,5 x 17 Cm

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Beyzadeler Kabin Fotoğraf 10,5 x 17 Cm

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Osmanlı Dönemi Beyzadeler Kabin Fotoğraf 10,5 x 17 Cm

  TLSold
 • Kişinev'de Simivkova Fotoğrafhanesi Subay Kabin Fotoğraf 13 x 19 Cm

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Kişinev'de Simivkova Fotoğrafhanesi Subay Kabin Fotoğraf 13 x 19 Cm

  TLSold
 • Jerusalem-Kudüs'te Ermeni G. Krikorian Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 11 x 16 Cm

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Jerusalem-Kudüs'te Ermeni G. Krikorian Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 11 x 16 Cm

  TLSold
 • Jerusalem-Kudüs'te Ermeni G. Krikorian Fotoğrafhanesi Bedevi Kıyafetli Tip Kabin Fotoğraf 13 x 21 Cm

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Jerusalem-Kudüs'te Ermeni G. Krikorian Fotoğrafhanesi Bedevi Kıyafetli Tip Kabin Fotoğraf 13 x 21 Cm

  TLSold
 • Kafkasya'da Bir Aile Kabin Fotoğraf 17 x 23 Cm

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Kafkasya'da Bir Aile Kabin Fotoğraf 17 x 23 Cm

  TLSold
 • Osmanlıca Haşimpaşazade Mustafa Bey İmzalı İthaflı Kabin Fotoğraf 20 x 24 Cm

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Osmanlıca Haşimpaşazade Mustafa Bey İmzalı İthaflı Kabin Fotoğraf 20 x 24 Cm

  TLSold
 • Sebah & Joaillier Fotoğrafhanesi İmzalı İthaflı Asker Kabin Fotoğraf 20 x 30 Cm

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Sebah & Joaillier Fotoğrafhanesi İmzalı İthaflı Asker Kabin Fotoğraf 20 x 30 Cm

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Kışla Önünde Askerler Kabin Fotoğraf 24 x 30 Cm

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Osmanlı Dönemi Kışla Önünde Askerler Kabin Fotoğraf 24 x 30 Cm

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Bir Aile Kabin Fotoğraf 20 x 24 Cm

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Osmanlı Dönemi Bir Aile Kabin Fotoğraf 20 x 24 Cm

  TLSold
 • Tespih Çeken Bir Molla, İmzalı İthaflı

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Tespih Çeken Bir Molla, İmzalı İthaflı

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Tespih Çeken Keşkülüfukaralı Bir Derviş

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Osmanlı Dönemi Tespih Çeken Keşkülüfukaralı Bir Derviş

  TLSold
 • Constantinople-Kadıköy'de Rum Kilisesi ve Civarı Edt. MF, Haliyle

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Constantinople-Kadıköy'de Rum Kilisesi ve Civarı Edt. MF, Haliyle

  TLSold
 • Constantinople-Serasker Caddesi Edt. MF

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Constantinople-Serasker Caddesi Edt. MF

  TLSold
 • Constantinople-Avusturya Konsolosluğu Yatı Edt. MF

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Constantinople-Avusturya Konsolosluğu Yatı Edt. MF

  TLSold
 • Constantinople-Dolmabahçe Sarayı Edt. MF

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Constantinople-Dolmabahçe Sarayı Edt. MF

  TLSold
 • Constantinople-Çingene Bir Kadın Edt. MF

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Constantinople-Çingene Bir Kadın Edt. MF

  TLSold
 • Constantinople-Sokak Kahvehanesi

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Constantinople-Sokak Kahvehanesi

  TLSold
 • Konya'da Mevleviler 1955

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Konya'da Mevleviler 1955

  TLSold
 • Constantinople-Rus Konsolosluğu Edt. MF, Haliyle

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Constantinople-Rus Konsolosluğu Edt. MF, Haliyle

  TLSold
 • Nutuk'tan Çıkma Atatürk Fotoğrafı15 x 22 Cm

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Nutuk'tan Çıkma Atatürk Fotoğrafı15 x 22 Cm

  TLSold
 • Osmanlıca-Dört Şahitli Osmanlıca Borç Senedi 1299-1883

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Osmanlıca-Dört Şahitli Osmanlıca Borç Senedi 1299-1883

  TLSold
 • Osmanlıca-Dört Şahitli Osmanlıca Borç Senedi 1299-1883

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Osmanlıca-Dört Şahitli Osmanlıca Borç Senedi 1299-1883

  TLSold
 • Osmanlıca-Dört Şahitli Osmanlıca Borç Senedi 1331-1915

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Osmanlıca-Dört Şahitli Osmanlıca Borç Senedi 1331-1915

  TLSold
 • Osmanlıca-Şehazde Gazi Süleyman Paşa Vakfına Atama Konulu Belge

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Osmanlıca-Şehazde Gazi Süleyman Paşa Vakfına Atama Konulu Belge

  TLSold
 • Hanedan-Mısır Kralı 1. Faruk ve Ailesine Ait 31 Adet Fotoğraf Lotu

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Hanedan-Mısır Kralı 1. Faruk ve Ailesine Ait 31 Adet Fotoğraf Lotu

  TLSold
 • Hanedan-Mısır Kralı 1. Faruk'un Ailesine Ait 6 Adet Fotoğraf Lotu

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Hanedan-Mısır Kralı 1. Faruk'un Ailesine Ait 6 Adet Fotoğraf Lotu

  TLSold
 • Kraliçe Nefertiti Albümü İçerisinde Mısır Kralı 1. Faruk'a Ait 12 Adet Fotoğraf Lotu

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Kraliçe Nefertiti Albümü İçerisinde Mısır Kralı 1. Faruk'a Ait 12 Adet Fotoğraf Lotu

  TLSold
 • Mısır'da Kıpti Kilisesi Papazları ve İnanlarına Ait 88 Adet Fotoğraf Lotu

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Mısır'da Kıpti Kilisesi Papazları ve İnanlarına Ait 88 Adet Fotoğraf Lotu

  TLSold
 • Haskovo-Hasköy'de Arnavudof Fotoğrafhanesi Türk Aileye Ait Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Haskovo-Hasköy'de Arnavudof Fotoğrafhanesi Türk Aileye Ait Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm

  TLSold
 • Ermeni Tüccar Hagob Alyanakian'a Gönderilmiş 3 Adet Kartpostal Lotu

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Ermeni Tüccar Hagob Alyanakian'a Gönderilmiş 3 Adet Kartpostal Lotu

  TLSold
 • Ermeni Tüccar Arsenian'a Gönderilmiş Kartpostal

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Ermeni Tüccar Arsenian'a Gönderilmiş Kartpostal

  TLSold
 • Ermeni Tüccar Tchiladjian'a Gönderilmiş Kartpostal

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Ermeni Tüccar Tchiladjian'a Gönderilmiş Kartpostal

  TLSold
 • Ermeni Tüccar Chyboakian'a Gönderilmiş Kartpostal

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Ermeni Tüccar Chyboakian'a Gönderilmiş Kartpostal

  TLSold
 • Aile'nin Terekesinden Çıkma 12 Adet İngiltere Kartpostal Lotu

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Aile'nin Terekesinden Çıkma 12 Adet İngiltere Kartpostal Lotu

  TLSold
 • Aile'nin Terekesinden Çıkma El Yazması Arapça Defterler, Meşk Çalışması, Belgeler Lotu

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Aile'nin Terekesinden Çıkma El Yazması Arapça Defterler, Meşk Çalışması, Belgeler Lotu

  TLSold
 • Aile'nin Terekesinden 15 Adet Fotoğraf Lotu

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Aile'nin Terekesinden 15 Adet Fotoğraf Lotu

  TLSold
 • Finans Tarihi-Hastaş Öğretim ve Sağlık Kurumları AŞ 100 Liralık 5 Adet Hisse Senedi

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Finans Tarihi-Hastaş Öğretim ve Sağlık Kurumları AŞ 100 Liralık 5 Adet Hisse Senedi

  TLSold
 • Faber Gallery Eserler Kataloğu

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Faber Gallery Eserler Kataloğu

  TLSold
 • Aile'nin Terekesinden Çıkma Fotoğraf Albümü

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Aile'nin Terekesinden Çıkma Fotoğraf Albümü

  TLSold
 • Picturesque World Volume 2 576 Sayfa, Künye Sayfası Eksik. İçerisinde Türkiye'den Görselleri Bulunan Çok Sayıda Gravür Bulunmaktadır

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Picturesque World Volume 2 576 Sayfa, Künye Sayfası Eksik. İçerisinde Türkiye'den Görselleri Bulunan Çok Sayıda Gravür Bulunmaktadır

  TLSold
 • Oyuncu Yılmaz Duru Afişi 86 x 120 Cm

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Oyuncu Yılmaz Duru Afişi 86 x 120 Cm

  TLSold
 • Süreyya Filmi Afişi 66 x 97 Cm

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Süreyya Filmi Afişi 66 x 97 Cm

  TLSold
 • Paçavra Filmi Afişi 66 x 100 Cm

  Lot No: 108

  Lot: 108

  Paçavra Filmi Afişi 66 x 100 Cm

  TLSold
 • Karadoğan Filmi Afişi 66 x 100 Cm

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Karadoğan Filmi Afişi 66 x 100 Cm

  TLSold
 • Kurban Olayım Filmi Afişi 66 x 100 Cm

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Kurban Olayım Filmi Afişi 66 x 100 Cm

  TLSold
 • Büyük Öç Filmi Afişi 66 x 100 Cm

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Büyük Öç Filmi Afişi 66 x 100 Cm

  TLSold
 • Bin Yıllık Yol Filmi Afişi 66 x 100 Cm

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Bin Yıllık Yol Filmi Afişi 66 x 100 Cm

  TLSold
 • Silah Kardeş Elinde Filmi Afişi 66 x 100 Cm

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Silah Kardeş Elinde Filmi Afişi 66 x 100 Cm

  TLSold
 • İnce Memet Filmi Afişi 66 x 100 Cm

  Lot No: 114

  Lot: 114

  İnce Memet Filmi Afişi 66 x 100 Cm

  TLSold
 • İnce Memet Filmi Afişi 66 x 100 Cm

  Lot No: 115

  Lot: 115

  İnce Memet Filmi Afişi 66 x 100 Cm

  TLSold
 • Oyuncu Yılmaz Duru Afişi'ya Ait Yeni Baskı Fotoğraflar 32 x 44 Cm

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Oyuncu Yılmaz Duru Afişi'ya Ait Yeni Baskı Fotoğraflar 32 x 44 Cm

  TLSold
 • Döneminin Deri Dosya Çantası 19 x 32 Cm

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Döneminin Deri Dosya Çantası 19 x 32 Cm

  TLSold
 • Aile'nin Terekesinden Çıkma Uzakdoğu Çizimi Çerçevesinde 46 x 58 Cm

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Aile'nin Terekesinden Çıkma Uzakdoğu Çizimi Çerçevesinde 46 x 58 Cm

  TLSold