• Cancel
    Filter
  • Auction Rules
Filter

Private Auction

MÜZAYEDEMİZ 14 MAYIS CUMA GÜNÜ SAAT 22:02 DE CANLI MÜZAYEDE OLARAK DEVAM EDECEKTİR... GÖSTERDİĞİNİZ İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ...

Lot: 102 » Book

Hat Sanatı Tarihinin Önemli Başvuru Eseri

SON HATTATLAR - 1. Birinci Baskı, İbnülemin Mahmut Kemal İnal 838 sayfa. 15x21 cm - "Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, mûsikişinasları ve hattatları üzerine biyografileri ve tarih bilgisiyle tanınmış âlim İbnülemin Mahmud Kemal’in (ö. 1957) Tuhfe-i Hattâtîn’e zeyil olarak yazdığı biyografik eseridir." - "Osmanlı hattatları hakkında en zengin biyografi kaynağı olan Tuhfe-i Hattâtîn’in sonrası getirilmediği için, onun telif tarihi 1760’tan 1953’e kadar olan süre içinde gelmiş geçmiş hattatların hal tercümelerini tesbit maksadıyla onun zeyli olarak yazılmış eserde on biri kadın 329 hattatın, şöhret sahibi oldukları yazı şubesine göre sınıflandırılmış hal tercümeleriyle yazılarından seçilmiş örnekler yer almaktadır. Bunlar arasında esas şöhretleri başka sahalarda olduğu halde edebiyatçı, mûsikişinas, devlet adamı, hükümdar, hatta tulumbacı gibi şahsiyetlerin hat sanatıyla meşgul olmaları dolayısıyla eserde beklenmedik bilgiler getiren hal tercümelerine de rastlanır. Gençliğinden beri büyük fedâkarlıklar pahasına, en eskilerden kendi zamanındakilere kadar topladıkları ile bir hat eserleri müzesi haline getirdiği konağındaki zengin koleksiyonunun levhalarını, murakka‘larını fotoğraf ve klişeleriyle cömertçe kitabına aktarması ona ayrı bir değer katmıştır. Yaşlılık çağının verimlerinden olan eser, Türk hat sanatının iki yüzyıla yakın son tarihi içinde vardığı merhaleleri, devam ettirdiği, yaşattığı gelenekleri görmek, bunda emeği geçen sanatkâr kalemleri tanıyabilmek için müstesna bir kaynak teşkil etmektedir."

Details
previous
Go to Page: / 2
next